Koszt sporządzenia wyceny zależy od następujących czynników:

  • terminu wykonania czynności szacunkowych,
  • kosztów ponoszonych w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki)
  • charakteru, wielkości i rodzaju części składowych
  • nakładu pracy niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,

Cenę usługi oraz termin jej wykonania ustalamy każdorazowo indywidualnie z zamawiającym przed sporządzeniem wyceny z uwzględnieniem czynników przedstawionych powyżej.

ZAMÓW WYCENĘ

Zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów dotyczących wyceny.
Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.