Wycena nieruchomości:

 • wycena gruntu
 • wycena domu
 • wycena działki
 • wycena mieszkania
 • wycena budynku
 • wycena lokalu mieszkalnego, użytkowego, spółdzielczego
 • wycena nieruchomości komercyjnych
 • wycena nieruchomości przemysłowych
 • wycena nieruchomości magazynowych
 • wycena nieruchomości biurowych
 • wycena nieruchomości rolnych
 • wycena budynków mieszkalnych
 • wycena kamienic, osiedli wielorodzinnych, budowli oraz ich części
 • wycena ograniczonych praw rzeczowych
 • wycena dzierżawy
 • wycena wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • wycena służebności
 • wycena prawa użytkowania i prawa dożywocia
 • wycena drogi konicznej, przejazdu i przechodu
 • wycena dla celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
 • wycena czynszu

Wycena nieruchomości specyficznych:

 • wycena hoteli, pensjonatów, restauracji
 • wycena dworów, willi
 • wycena budynków fabrycznych
 • wycena zabytków przemysłowych
 • wycena obiektów sportowych (baseny, pola golfowe, boiska sportowe, stoki narciarskie, korty tenisowe itp.)
 • wycena obiektów publicznych (budynki urzędów, szpitale, lotniska)
 • wycena mostów, dróg, wiaduktów
 • wycena zabytków
 • wycena parków rekreacyjnych
 • wycena świątyni, kultu religijnego
 • wycena stacji benzynowych, CNG, LNG, LPG
 • wycena dworców kolejowych
 • wycena obiektów wojskowych
 • wycena sadu, upraw

Wycena środków technicznych:

 • wycena maszyn budowlanych
 • wycena oszacowanie wartości maszyn drogowych
 • wycena oszacowanie wartości maszyn rolniczych
 • wycena ciągników
 • wycena koparek
 • wycena koparko-ładowarek
 • wycena ładowarek
 • wycena maszyn przemysłu drzewnego
 • wycena środków trwałych
 • wycena środków technicznych
 • wycena środków niskocennych
 • wycena sprzętu RTV, AGD
 • wycena sprzętu komputerowego
 • wycena wyposażenia gospodarstwa domowego
 • wycena wyposażenia parku maszynowego
 • wycena wyposażenia warsztatów
 • wycena sprzętu medycznego
 • wycena sprzętu stomatologicznego
 • wycena oszacowanie wartości gabinetów weterynaryjnych
 • wycena oszacowanie wyposażenia sprzętu fitness i siłowni
 • wycena wartości urządzeń myjni
 • wycena stanów magazynowych
 • wycena urządzeń mierniczych i pomiarowych
 • wycena maszyn leśnych
 • wycena ruchomości innych
 • szacowanie, wycena wartości środków i megaukładów technicznych
 • wyceny maszyn i urządzeń wszelkich branż i typów
 • wycena maszyn przemysłowych i ciągów technologicznych
 • wycena linii technologicznych
 • wycena wartości naczep, przyczep, cystern
 • wycena oszacowanie wartości taboru kolejowego
 • wycena oszacowanie wartości lokomotyw i wagonów
 • wycena wózków widłowych i podnośników
 • wycena samochodów specjalistycznych
 • wycena pojazdów nietypowych
 • wycena maszyn budowlanych
 • wycena oszacowanie wartości maszyn drogowych i rolniczych
 • wycena ciągników, koparek, ładowarek, podnośników
 • wycena środków trwałych
 • wycena środków technicznych
 • wycena środków niskocennych
 • wycena podnośników
 • wycena wyposażenia szpitali
 • wycena wyposażenia salonów kosmetycznych
 • wycena wyposażenia przychodni i gabinetów medycznych
 • wycena jachtów
 • wycena sprzętu wodnego
 • wycena wyposażenia lotnisk
 • inwentaryzacje

Wycena biznesu:

 • wycena działalności gospodarczej różnego typu, rodzaju i formy
 • wycena przedsiębiorstwa
 • wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • wycena akcji spółki
 • wycena udziałów
 • wycena wartości spółki
 • wycena znaku towarowego
 • wycena marki
 • wycena aktywów niematerialnych
 • wycena know-how
 • wycena patentów
 • wycena instrumentów finansowych
 • badanie opłacalności inwestycji
 • wycena do likwidacji
 • wycena spółek
 • wycena udziałów
 • wycena strony internetowej
 • wycena domeny
 • wycena sklepu internetowego
 • wycena do celów rozliczenia ze wspólnikiem

Sporządzamy wyceny, ekspertyzy oraz opinie dla celów:

 • wycena dla kupna i sprzedaży
 • wycena bankowo-hipoteczna
 • wycena dla urzędów skarbowych
 • wycena dla sądu i komornika
 • wycena do celów ubezpieczeniowych
 • wycena do wywłaszczenia, odszkodowania, uwłaszczenia i prywatyzacji
 • wycena do negocjacji i ofert
 • wycena dla darowizn i spadków
 • wycena do zabezpieczenia kredytów bankowych
 • wycena do zawarcia umów leasingowych
 • wyceny składników przedsiębiorstwa
 • wycena dla syndyka
 • oszacowania trwałej utraty wartości
 • prognoza zmian wartości w czasie
 • wycena dla szkód
 • wycena do odszkodowania
 • ustalenia wartości początkowej dla potrzeb odpisów amortyzacyjnych
 • oszacowania wartości godziwej przy braku wartości rynkowej
 • wycena do podziału majątku
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie
 • wycena dla celów aportu
 • wycena dla celów podatkowych
 • wycena dla celów umów kupna, sprzedaży
 • wycena dla celów postępowań upadłościowych, układowych, likwidacyjnych
 • wycena dla celów scalania lub podziału przedsiębiorstw
 • wycena dla celów weryfikacji zdolności kredytowych
 • wycena dla celów postępowań cywilnoprawnych