O nas

TOLEMA Wyceny

Należę do Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Jestem absolwentem Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu o specjalności gazownictwo ziemne oraz Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii o specjalności zarządzanie i marketing na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Ukończyłem studia Master of Bussines Administration na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Ukończyłem kurs specjalistyczny „Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych” organizowany przez Związek Banków Polskich oraz „Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności” organizowany przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych uzyskując certyfikaty pozwalające na sporządzanie wycen dla sektora bankowego. Ponadto w wyniku złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminów zostałem wpisany na listę rzeczoznawców majątkowych rekomendowanych do wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych publikowaną m.in. na stronie Związku Banków Polskich.

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC zawarte w PZU.

TOLEMA Wyceny

Posiadane uprawnienia

Do szacowania nieruchomości

nr 6031 nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Do pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

nr 17576 nadane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Do zarządzania nieruchomościami

nr 23783 nadane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Do sporządzania wycen

dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych, nr certyfikatu 418

Do sporządzania wyceny

dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności, nr certyfikatu 10/2018

Do szacowania ruchomości

maszyn, urządzeń i środków technicznych

TOLEMA Wyceny

Uprawnienia, Certyfikaty

Adres

ul. Zdrojowa 13
05-600 Grójec

Telefon