Kim jesteśmy?

Należę do Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Ukończyłem kurs specjalistyczny „Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych” uzyskując certyfikat pozwalający na sporządzanie wycen dla sektora bankowego. Ponadto w wyniku złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu z „Wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych” zostałem wpisany na listę rzeczoznawców majątkowych rekomendowanych do wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych publikowaną m.in. na stronie Związku Banków Polskich. Ponadto posiadam zdany egzamin potwierdzony certyfikatem nr 1875 Stowarzyszenia BOMIS do szacowania wartości środków technicznych.

Jestem absolwentem Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu o specjalności gazownictwo ziemne oraz Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii o specjalności zarządzanie i marketing na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Ukończyłem studia Master of Bussines Administration na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC zawarte w PZU.

Posiadane uprawnienia

  • szacowania nieruchomości nr 6031 nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.
  • pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nr 17576 nadane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
  • zarządzania nieruchomościami nr 23783 nadane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
  • do sporządzania wycen dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych nr certyfikatu 418
  • zdany egzamin potwierdzony certyfikatem nr 1875 Stowarzyszenia BOMIS do szacowania wartości środków technicznych

ZAMÓW WYCENĘ

Zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów dotyczących wyceny.
Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.