TOLEMA wyceny

ŚWIADCZYMY KOMPLEKSOWE USŁUGI Z ZAKRESU WYCENY NIERUCHOMOŚCI, RUCHOMOŚCI, MASZYN I URZĄDZEŃ ORAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH.

ZAKRES NASZYCH USŁUG – WYCENIAMY:

W NASZEJ OFERCIE WYCENIAMY:

NIERUCHOMOŚCI:

 • wycena gruntów niezabudowanych, działki
 • wycena lokalu mieszkalnego, użytkowego, spółdzielczego, mieszkania
 • wycena nieruchomości komercyjnych: przemysłowych, magazynowych, biurowych,
 • wycena nieruchomości rolnych
 • wycena budynków mieszkalnych, kamienic, osiedli wielorodzinnych, budowli oraz ich części
 • wycena ograniczonych praw rzeczowych
 • wycena stawek czynszu najmu, dzierżawy, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • wycena służebności, prawa użytkowania i prawa dożywocia, drogi konicznej, przejazdu i przechodu
 • wycena dla celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

NIERUCHOMOŚCI SPECYFICZNE:

 • wycena hoteli, pensjonatów, restauracji
 • wycena dworów, willi
 • wycena budynków fabrycznych
 • wycena zabytków przemysłowych
 • wycena obiektów sportowych (baseny, pola golfowe, boiska sportowe, stoki narciarskie, korty tenisowe itp.)
 • wycena obiektów publicznych (budynki urzędów, szpitale, lotniska)
  wycena mostów, dróg, wiaduktów
 • wycena zabytków
 • wycena parków rekreacyjnych
 • wycena świątyni, kultu religijnego
 • wycena stacji benzynowych, CNG, LNG, LPG
 • wycena dworców kolejowych
 • wycena obiektów wojskowych

RUCHOMOŚCI ( w tym maszyny, urządzenia i środki techniczne):

 • szacowanie, wycena wartości środków i megaukładów technicznych

 • wyceny maszyn i urządzeń wszelkich branż i typów

 • wycena maszyn przemysłowych i ciągów technologicznych

 • wycena linii technologicznych

 • wycena wartości naczep, przyczep, cystern

 • wycena oszacowanie wartości taboru kolejowego

 • wycena oszacowanie wartości lokomotyw i wagonów

 • wycena wózków widłowych i podnośników

 • wycena samochodów specjalistycznych

 • wycena pojazdów nietypowych

 • wycena maszyn budowlanych

 • wycena oszacowanie wartości maszyn drogowych i rolniczych

 • wycena ciągników, koparek, ładowarek, podnośników

 • wycena środków trwałych

 • wycena środków technicznych

 • wycena środków niskocennych

 • wycena sprzętu RTV, AGD

 • wycena sprzętu komputerowego

 • wycena wyposażenia gospodarstwa domowego

 • wycena wyposażenia parku maszynowego

 • wycena wyposażenia warsztatów

 • wycena sprzętu medycznego i stomatologicznego

 • wycena wyposażenia szpitali, przychodni i gabinetów medycznych

 • wycena oszacowanie wartości gabinetów weterynaryjnych

 • wycena oszacowanie wyposażenia sprzętu fitness i siłowni

 • wycena wartości urządzeń myjni

 • wycena stanów magazynowych

 • wycena urządzeń mierniczych i pomiarowych

 • wycena maszyn leśnych

 • wycena ruchomości inne

BIZNES i FIRMY:

 • wycena działalności gospodarczej różnego typu, rodzaju i formy
 • wycena spółek
 • wycena udziałów
 • wycena strony internetowej
 • wycena domeny
 • wycena sklepu internetowego
 • wycena do celów rozliczenia ze wspólnikiem
 • wycena udziałów w biznesie
 • wycena dla celów aportu
 • wycena dla celów podatkowych
 • wycena dla celów umów kupna, sprzedaży
 • wycena dla celów postępowań upadłościowych, układowych, likwidacyjnych
 • wycena dla celów scalania lub podziału przedsiębiorstw
 • wycena dla celów weryfikacji zdolności kredytowych
 • wycena dla celów postępowań cywilnoprawnych

KOSZTORYSY:

 • dla celów uzyskania odszkodowania
 • wycena szkód powykonawczych
 • wycena poszczególnych prac budowlanych
 • dla celów ubezpieczeniowych, ubezpieczenia
 • nienależytego wykonania prac budowlanych
 • powykonawczy
 • do celów negocjacji z wykonawcą
 • kosztorys zalania np mieszkania, domu
 • kosztorys zniszczenia i uszkodzenia mienia
 • wycena szkód np. drzewostanu, utraconych korzyści
 • kosztorys dla banku

ZAMÓW WYCENĘ

Zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów dotyczących wyceny.
Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.