Oferta

TOLEMA Wyceny

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu wyceny nieruchomości, ruchomości, maszyn i urządzeń oraz środków technicznych.

Wycena nieruchomości

Wycena gruntu

Wycena domu

Wycena działki

Wycena mieszkania

Wycena budynku

Wycena lokalu mieszkalnego, użytkowego, spółdzielczego

Wycena nieruchomości komercyjnych

Wycena nieruchomości przemysłowych

Wycena nieruchomości magazynowych

Wycena nieruchomości biurowych

Wycena nieruchomości rolnych

Wycena budynków mieszkalnych

Wycena kamienic, osiedli wielorodzinnych, budowli oraz ich części

Wycena ograniczonych praw rzeczowych

Wycena dzierżawy

Wycena wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Wycena służebności

Wycena prawa użytkowania i prawa dożywocia

Wycena drogi konicznej, przejazdu i przechodu

Wycena dla celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Wycena czynszu

TOLEMA Wyceny

Wycena środków technicznych

Wycena maszyn budowlanych

Wycena oszacowanie wartości maszyn drogowych

Wycena oszacowanie wartości maszyn rolniczych

Wycena ciągników

Wycena koparek

Wycena koparko-ładowarek

Wycena ładowarek

Wycena maszyn przemysłu drzewnego

Wycena środków trwałych

Wycena środków technicznych

Wycena środków niskocennych

Wycena sprzętu RTV, AGD

Wycena sprzętu komputerowego

Wycena wyposażenia gospodarstwa domowego

Wycena wyposażenia parku maszynowego

Wycena wyposażenia warsztatów

Wycena sprzętu medycznego

Wycena sprzętu stomatologicznego

Wycena oszacowanie wartości gabinetów weterynaryjnych

Wycena oszacowanie wyposażenia sprzętu fitness i siłowni

Wycena wartości urządzeń myjni

Wycena stanów magazynowych

Wycena urządzeń mierniczych i pomiarowych

Wycena maszyn leśnych

Wycena ruchomości innych

Szacowanie, wycena wartości środków i megaukładów technicznych

Wyceny maszyn i urządzeń wszelkich branż i typów

Wycena maszyn przemysłowych i ciągów technologicznych

Wycena linii technologicznych

Wycena wartości naczep, przyczep, cystern

Wycena szacowanie wartości taboru kolejowego

Wycena szacowanie wartości lokomotyw i wagonów

Wycena wózków widłowych i podnośników

Wycena samochodów specjalistycznych

Wycena pojazdów nietypowych

Wycena maszyn budowlanych

Wycena oszacowanie wartości maszyn drogowych i rolniczych

Wycena ciągników, koparek, ładowarek, podnośników

Wycena środków trwałych

Wycena środków technicznych

Wycena środków niskocennych

Wycena podnośników

Wycena wyposażenia szpitali

Wycena wyposażenia salonów kosmetycznych

Wycena wyposażenia przychodni i gabinetów medycznych

Wycena jachtów

Wycena sprzętu wodnego

Wycena wyposażenia lotnisk

Inwentaryzacje

TOLEMA Wyceny

Wycena biznesu

Wycena działalności gospodarczej różnego typu, rodzaju i formy

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Wycena akcji spółki

Wycena udziałów

Wycena wartości spółki

Wycena znaku towarowego

Wycena marki

Wycena aktywów niematerialnych

Wycena know-how

Wycena patentów

Wycena instrumentów finansowych

Wycena opłacalności inwestycji

Wycena do likwidacji

Wycena spółek

Wycena strony internetowej

Wycena domeny

Wycena sklepu internetowego

Wycena do celów rozliczenia ze wspólnikiem

TOLEMA Wyceny

Sporządzamy kosztorysy

Dla celów uzyskania odszkodowania

Szacowanie strat

Wycena szkód powykonawczych

Wycena poszczególnych prac budowlanych

Dla celów ubezpieczeniowych, ubezpieczenia

Nienależytego wykonania prac budowlanych

Powykonawczy

Do celów negocjacji z wykonawcą

Kosztorys zalania np mieszkania, domu

Kosztorys zniszczenia i uszkodzenia mienia

Wycena szkód np. drzewostanu, utraconych korzyści

Kosztorys dla banku

TOLEMA Wyceny

Wycena nieruchomości specyficznych

Wycena hoteli, pensjonatów, restauracji

Wycena dworów, willi

Wycena budynków fabrycznych

Wycena zabytków przemysłowych

Wycena obiektów sportowych (baseny, pola golfowe, boiska sportowe, stoki narciarskie, korty tenisowe itp.)

Wycena obiektów publicznych (budynki urzędów, szpitale, lotniska)

Wycena mostów, dróg, wiaduktów

Wycena zabytków

Wycena parków rekreacyjnych

Wycena stacji benzynowych, CNG, LNG, LPG

Wycena świątyni, kultu religijnego

Wycena dworców kolejowych

Wycena obiektów wojskowych

Wycena sadu, upraw

Adres

ul. Zdrojowa 13
05-600 Grójec

Telefon