odszkodowanie po zalaniu apartamentu

  • Realizacja: TOLEMA Wyceny

Technika szczegółowa wymaga określenia liczby tzw. robót budowlanych niezbędnych do wykonania danego obiektu oraz cen jednostkowych tych robót. Stopień szczegółowości zależy od rodzaju obiektu oraz możliwości uzyskania cen jednostkowych potrzebnych do wykonania robót. Ustalenie kosztów wytworzenia poszczególnych robót budowlanych techniką szczegółową wymaga:

  • dokonania szczegółowej inwentaryzacji robót wykorzystując, jeśli jest to możliwe dokumentację techniczną, wg której wyceniany obiekt był zbudowany,
  • określenia technologii robót budowlanych, instalacyjnych i towarzyszących z wytypowanego zbioru robót.
  • przyjęcia jednostkowych cen robót budowlanych na podstawie danych katalogowych czy informacji z rynku budowlanego,
  • określenia liczby jednostek składających się na daną robotę, np. liczny sztuk, liczmy m2, liczby m3.
  • Określenia kosztów wytworzenia poszczególnych robót jako iloczynu liczby jednostek przez ceny jednostkowe robót.

Adres

ul. Zdrojowa 13
05-600 Grójec

Telefon