Odszkodowanie po zalaniu lokalu handlowego

  • Realizacja: TOLEMA Wyceny

Wycena szkód spowodowanych zalanie w lokalu handlowym oraz wyposażeniu.

Rzeczoznawca do oszacowania wysokości kosztów napraw w substancji lokalu, które uległy zniszczeniu w wyniku zalania wykorzystał elementy podejścia kosztowego odnoszące się do wyceny nieruchomości.

W podejściu kosztowym ustala się wartość odtworzeniową nieruchomości. Zgodnie z art. 150 ust. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami wartość tą „określa się dla nieruchomości, które ze względu na rodzaj, obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, a także jeżeli wymagają tego przepisy szczególne”[1]

Wartość nieruchomości określa się tu jako koszt jej odtworzenia pomniejszony o wartość zużycia. Stąd należy oddzielnie dokonać oszacowania kosztu nabycia gruntu i jego części składowych. W przypadku gruntu oblicza się wartość rynkową wykorzystując do tego celu grunty podobne (o takich samych cechach). Przy szacowaniu kosztu nabycia części składowych można wykorzystać jedną z dwóch dostępnych metod: kosztów odtworzenia lub kosztów zastąpienia.

 

[1] Ustawa o gospodarce nieruchomościami art. 150 ust. 3

Adres

ul. Zdrojowa 13
05-600 Grójec

Telefon