przetwórnia owoców z sortownią

  • Realizacja: TOLEMA Wyceny

Rynek magazynowy

W 2017 r. tempo rozwoju rynku magazynowego utrzymało się̨ na wysokim poziomie. W ciągu roku wzrastała aktywność zarówno wśród deweloperów, jak i najemców, co pozwoliło na kolejny rekord po obu stronach.

Podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej dostarczonej na rynek w 2017 r. osiągnęła poziom ponad 2,3 mln m2 (w porównaniu do ok. 1,26 mln m2 dostarczonych w 2016 r.). Całkowite zasoby rynku magazynowego w Polsce przekroczyły 13,5 miliona m2.

Na koniec grudnia ubiegłego roku w całej Polsce w budowie znajdowało się̨ ponad 1,3 miliona m2 powierzchni magazynowych. Rok 2017 był rekordowy pod względem popytu osiągając na koniec IV kwartału wartość́ blisko 4,6 mln m2, ponad 1,2 mln m2 więcej w niż w 2016 r.

    Adres

    ul. Zdrojowa 13
    05-600 Grójec

    Telefon