Służebność gruntowa farmy fotowoltaicznej

  • Realizacja: TOLEMA Wyceny

Wartość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej określono ze wzoru:

WS = P x C x K

w którym:

WS – wartość prawa służebności gruntowej,

P – powierzchnia gruntu zajętego na drogę w m2,

C – wartość rynkowa jednostki powierzchni gruntu nieruchomości obciążonej,

K – współczynnik uwzgledniający inne elementy wpływające na wartość szacowanego prawa (np. czy z drogi objętej służebnością̨ korzysta tylko właściciel nieruchomości władnącej czy również właściciel nieruchomości obciążonej oraz inne osoby; jaka jest częstotliwość przejazdu i przychodu np. dojazd do domu jednorodzinnego lub motelu, rodzaj pojazdów korzystających z drogi np. samochody i pojazdy rolnicze, uciążliwości związane z ustanowieniem służebności np. dojazd do zbiornika bezodpływowego – szamba). (Wartość tego współczynnika może wynosić od 0 do 1).

    Adres

    ul. Zdrojowa 13
    05-600 Grójec

    Telefon