Wycena sadu owocowego

  • Realizacja: listopad 2019 roku

Przez sad zwyczajowo rozumie się plantację owoców z przeznaczeniem produkcji na sprzedaż. Za ogród działkowy przyjmuje się natomiast nasadzenia z potencjałem produkcyjnym pokrywającym jedynie zapotrzebowanie rodziny na owoce. Ponadto ogrody działkowe pełnią jeszcze funkcje rekreacyjne i dekoracyjne, których szacowanie jest zwykłe trudniejsze od szacowania wartości roślin użytkowych.

Literatura

  1. K. Zmarlicki – szacowanie wartości ogrodniczych plantacji kultur wieloletnich. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Warszawa 2017 rok.
  2. H. Szczepanowska – Metoda wyceny wartości drzew na terenach zurbanizowanych dla warunków Polskich. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Warszawa 2009 rok.
  3. M. Czubaj – Tablice miąższości drewna okrągłego. Multico Oficyna Wydawnicza. Warszawa 2018 rok.

Adres

ul. Zdrojowa 13
05-600 Grójec

Telefon