Zmiany w użytkowaniu wieczystym

Zmiany w użytkowaniu wieczystym

Zmiany w użytkowaniu wieczystym uchwalone Sejm uchwalił ustawę, która kończy istnienie użytkowania wieczystego. Zostanie ono zamienione na prawo własności gruntów. Według Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, które stworzyło projekt, przekształcenia mają wyeliminować...